Uthyrning i andra hand

Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra är det några saker det är viktigt att tänka på.

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ett godtagbart skäl för det, men du behöver styrelsens samtycke för att göra det. Ett godkännande lämnas för max ett år i taget och du kan återkomma ytterligare ett par gånger med nya ansökningar. Sen får du välja mellan att bo i lägenheten själv eller att sälja den.  Läs mer