Förbud att grilla och elda

På grund av torkan i skog och mark har Länsstyrelsen nu gått ut med totalt eldningsförbud. Allt med öppen låga är förbjudet och det gäller även grillning utomhus. Förbudet gäller i parken i Träringen och även på egna uteplatser.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder.

Enligt Länsstyrelsen finns det  inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.