Årsstämman 16 maj

Årsstämma hålls den 16 maj kl 19.00. Vi är även denna gång i Redbergskyrkan, Landerigatan 9. 

Vill du ha ett ärende behandlat på stämman är du välkommen att lämna in en skriven motion. Styrelsen måste ha ditt förslag senast den 31 mars.

Styrelsemedlemmar samt revisorer utses på årsstämman. Föreslå din kandidat eller dig själv och kontakta valberedningen senast den 15 april. Styrelsen behöver erfarna och omdömesgilla personer. Kompetens inom bygg, kommunikation och ekonomi är värdefullt.
Valberedningen:
Sofia Hellberg, Stockvagnsgatan 1B, 0702-13 01 03
Sofia Sabel, Träringen 42, 0736-40 44 88
Per Wallenius, Träringen 55, 0707-61 28 56

Några veckor innan årsstämman får alla medlemmar i brevlådan en formell kallelse med dagordning, motioner och årsredovisning.