Asbest i din lägenhet?

Det kan finnas asbest i din lägenhet. Som i andra äldre byggnader finns asbest här och var i våra hus. Det är ingen fara så länge asbesten är orörd och man måste inte ta bort den. Men vid bearbetning ger asbest ifrån sig hälsofarligt damm.

Därför bör man se upp med detta vid renovering av lägenheten. Kanske behövs en speciell analys och sanering av asbest i samband med att man river ut bland annat golvmattor.

Du kan läsa mer om detta på vår Information om asbest.

Pågående och framtida arbeten

Här är information om vilka arbeten som i år är på gång i våra fastigheter.

Mer utrymme för cyklar och barnvagnar
Fler av våra medlemmar cyklar och som en följd av det finns behov av ökade utrymmen för cykelförvaring. Av det skälet har vi påbörjat ett arbete med att utöka cykelrummen i våra hus. Vi börjar i år med block 1, Träringen 66-88. Därefter kommer vi att gå igenom hus för hus för att se vad som är möjligt när det gäller ökat utrymme för cyklar och barnvagnar.  Läs mer