Vi röjer sly och tar ner träd

Vi röjer sly och tar ner några träd i området sydost om radhusen, det vill säga vid radhusens gavlar mot skogen. Vi skall också laga och återställa det trasiga stängsel som avgränsar Brf Björkekärrs område mot naturen.

Detta område med träd och buskar är försummat, för att inte tala om vanskött. Det är nog minst 15 år sedan något motsvarande gjordes. Nu skall vi få ordning på det och förhoppningsvis sköta det bättre i framtiden.

Arbetet pågår och håller på under mars månad. Det är svårt att säga hur lång tid det tar eftersom arbetet är beroende av vädret.