Dags att byta filter i spisfläkten?

Om du inte har gjort det ännu, kan det vara dags att byta filter i spisfläkten. Och du får själv ombesörja bytet. Här får du veta vilket filter du skall använda och hur du får tag på det. 

Vi har gjort arbeten i samtliga lägenheter för att säkerställa att självdragssystemet i husen fungerar som det är tänkt. Detta för att för att komma tillrätta med problem i ventilationen. Vi har krav från myndigheter på bland annat att radonhalterna ska ligga under gränsvärdet.

Spisfläktarna
Spisfläktar anslutna till frånluftskanal i kök leder till problem i hus av vår typ, där ventilationen bygger på självdrag. Sådana fläktar har vi kopplat loss från ventilationskanalen och vi har försett fläktarna med ett kolfilter. Föreningen har bekostat denna konvertering, men filterbyte får medlemmen själv ombesörja och bekosta.

Byte av kolfilter
Spisfläktarna suger in matos och filtrerar luften via ett kolfilter och återför sedan den renade luften till köket så att det blir fritt från matos. För att köket ska lukta fräscht rekommenderar vi att filtret byts en gång om året. Filtret heter Kolfilter Universal och säljs i de flesta vitvarubutiker.

Filter Universal

Om du har ett filter av denna typ kan nytt filter bland annat beställas via:
www.luftbutiken.se
www.vitvaror.se
shop.electrolux.se
www.reservex.se

Även filtret Haneström Kolfilter rund kan användas, detta säljs bland annat av MediaMarkt.

En instruktion för hur du byter filtret finns här:
Instruktion filterbyte

Om lägenheten redan hade en återcirkulerande fläkt, när de som var anslutna till frånluftskanalen gjordes om, kan det vara ett annat filter i den fläkten än Kolfilter Universal.