Hyra ut i andra hand

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ett godtagbart skäl för det, men du behöver styrelsens samtycke för att göra det. Ett godkännande lämnas för max ett år i taget och du kan återkomma ytterligare ett par gånger med nya ansökningar. Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras skriftligen och lämnas till styrelsen. Blankett finns här på webbsidan och kan också hämtas på expeditionen.

Exempel på skäl för att hyra ut i andra hand:
• Studier på annan ort
• Arbete på annan ort
• Sjukdom
• Prova på att bo tillsammans med sambo
• Separation
• Speciella familjeförhållanden
• Militärtjänstgöring

Dokument
pdf Blankett, ansökan om andrahandsuthyrning