Ingen avgiftshöjning

Det blir ingen höjning av avgiften 2019. Det beslöt styrelsen nyligen i samband med att budgeten för nästa år fastställdes. 

Ekonomin är fortfarande god, föreningen har en mycket god likviditet efter att i år ha sålt två nya lägenheter. Vi följer vår underhållsplan och har tillräckligt med medel för åtgärderna i vår underhållsfond.

Däremot höjs avgiften för elförbrukningen något på grund av de fortsatt höga elpriserna.