Ingen höjning av avgiften

Styrelsen för bostadsrättsföreningen har beslutat om att det inte blir någon avgiftshöjning i år. Ekonomi är nu så god att det inte behövs. 

Flera orsaker ligger bakom detta. Räntan är fortfarande låg och förväntas vara det under resten av 2018. Vi har nu fått täckning för de kostnadsökningarna som vi fick för ett par år sedan då tomträttsavgälden höjdes. De nya stadgarna innebär att föreningens kostnader minskar något, eftersom medlemmarna fått ett större ansvar för inre underhåll. Till det kommer att föreningen har en god likviditet.

Om inget oförutsett inträffar under året gäller detta tills styrelsen sent i höst tar ställning till avgiften för 2019.