Konst till Trätorget

Till vår stora glädje ska Göteborgs stad bekosta en skulptur på Trätorget. De 600 000 kr som ska användas till skulpturen kommer från Charles Felix Lindberghs donationsfond, en fond vars avkastning används till ”stadens förskönande”. Satsningen är, tro det eller ej, ett resultat av att undertecknad väckte frågan genom att höra av mig till en av stadens politiker. 

Göteborgs stad ansvarar för projektet via Konstenheten och en konstkonsult, men vi i föreningen har möjlighet att påverka processen. Vill du vara med? Hör då av dig till mig på carina.carlsson@brfbjorkekarr.se Vi har omkring en månad på oss att fundera på värdeord som sedan skulptören kommer att använda i sitt arbete på något sätt.

Processen kommer att ta tid, och konstverket kommer troligen att vara på plats tidigast hösten 2020.

Carina Carlsson
Sekreterare i styrelsen