Pågående och framtida arbeten

Här är information om vilka arbeten som i år är på gång i våra fastigheter.

Mer utrymme för cyklar och barnvagnar
Fler av våra medlemmar cyklar och som en följd av det finns behov av ökade utrymmen för cykelförvaring. Av det skälet har vi påbörjat ett arbete med att utöka cykelrummen i våra hus. Vi börjar i år med block 1, Träringen 66-88. Därefter kommer vi att gå igenom hus för hus för att se vad som är möjligt när det gäller ökat utrymme för cyklar och barnvagnar. 

Upprustning i källare och tvättstugor
Källarna i våra hus är i stort behov av uppfräschning. Därför kommer vi att renovera tvättstugor och torkrum samt måla tak, golv och väggar i källargångarna.  I höst och kommande vinter sker det i fem block:
Block 1, Träringen 66-88
Block 3, Träringen 16-30
Block 8, Träringen 55-65
Block 12 Träringen 19-25
Block 15 Träringen 49-53
Därefter fortsätter vi med de övriga blocken.

Relining i bottenplattan
Vi har fortfarande kvar en rest från stamrenoveringen för över tio år sedan. Det gäller relining av samlingsledningarna för avlopp i källarnas bottenplattor. Från och med i höst gör vi detta i de återstående fyra blocken:
Block 1 (Träringen 66-88)
Block 3 (Träringen 16-30)
Block 9 (Träringen 67-75)
Block 13 (Träringen 27-35)

Stödmurar och en källartrappa
Vi har ett antal stödmurar utomhus som håller på att rasa. Vi kommer att renovera sådana murar vid radhusens källarentré mot skogen, vid Träringen 32, 36 och 38, vid Yoga Nu-lokalen, TR 47B och på baksidan av Coop. Vi återställer också en söndervittrad källartrappa på gaveln vid Träringen 49.

Tak och fasader under 2020
Under 2019 blir det ingen tak- och fasadrenovering, vi satsar på annat i år. Men nästa år fortsätter vi med ett eller två block, men det är ännu inte klart vilka block, för det styrs av våra årliga inspektioner av taken. Nästa sådan inspektion sker i slutet av sommaren. Vi vet sedan tidigare vilka tak vi skall titta lite extra på, där det funnits antydningar till läckage.
Det vi gör vid tak- och fasadrenoveringen är att byta takpannor, läckt, papp, ny plåt bl.a. annat rännor och stuprör, vi målar fönster utvändigt, nya tegelfogar på fasaden samt målar vita ytor och lackar ytterdörrarna.