Pågående & planerade arbeten

Under 2018-2019 planeras följande arbeten på våra fastigheter:

Ombyggnader av lokaler till lägenhet
Lokalen på Träringen 12 byggdes om till en lägenhet på 97 kvm med 4 r.o.k.
Lokalen på Träringen 55 B är precis ombyggd till en lägenhet med 5 r.o.k. på 114 kvm.

Renovering av tak och fasader
Block 2 (Träringen 2-12) och Radhuset Träringen 38 A-H.
Byte av takpannor, läckt, papp, plåt bl.a. annat rännor och stuprör, fönstermålning utvändigt samt fasadrenovering, tegelfogar, målning vita ytor, lackning/målning av ytterdörrar

Målning av fönster
Utvändig målning av fönster, mm, block 15 (Träringen 49-53).

Arbete med ventilation – radonproblemen
Flerbostadshusen: 16 lägenheter ligger fortfarande för högt, ytterligare åtgärder planeras.
Radhusen: För höga värden, enbart markradon. Testat framgångsrik metod i ett radhus. Det blir samma åtgärder i övriga radhus. Fläktar och marktäckande matta i det outgrävda utrymmet i källare.

Renovering källare
Renovering tvättstuga och torkrum, målning källare, byte av armaturer i trappuppgångar och källare i två eller tre block, bl.a. block 8 (TR 55-65) och block 12 (TR 19-25).

Fortsatt relining
Relining av samlingsledning i källarens bottenplatta i block 1 (Träringen 66-88) samt en del ledningar som inte gick att byta vid stamrenoveringen.
Återstår sedan under kommande år att relina i
block 3, Träringen 16-30
block 9, Träringen 67-75
block 13, Träringen 27-35