Pågående & planerade arbeten

Under 2016 utförs följande arbeten på våra fastigheter:

 • Arbete med ventilation i lägenheterna steg 1
  För att säkerställa att självdragssystemet i husen fungerar som det är tänkt och att radonhalten kommer under gränsvärdet. Nya ventiler, bortkopplade köksfläktar och rensning av frånluftskanaler
 • Förstärkning av gräskanterna vid utsatta gångvägar. En hård gräsarmeringsplatta som ger en stark yta där gräset växer igenom öppningar i plattan, så marken får en grön yta.
 • Målning av vita ytor på balkonger, block 13 och 14.
 • Ny stödmur bakom panncentralen som ersättning för en raserad mur.
 • Byte av samtliga elmätare och ett nytt överordnande system för individuell mätning av el och ett nytt system för tidsstyrning av utebelysning, tvättmaskiner och torkrum samt styrning av ventilation och värme.
 • Arbete med ventilation i lägenheterna steg 2.
  För de lägenheter som fortfarande ligger över gränsvärdet för radon blir det ytterligare åtgärder för att få självdragssystemet fungera. Därefter nya radonmätning i vinter. Radonmätning i radhusen.
 • Renovering av tvättstuga och torkrum samt målning i källare i två eller tre block.