Renovering av tak och fasader

I vår renoverar vi tak och fasader på byggnaden Träringen 2-12. Ombyggnaden startar vecka 8 och arbetena pågår till slutet av juni. 

På taket byter vi läckt, papp och takpannor. Vi målar fönster utvändigt, målar de vita ytorna på fasaderna och balkongernas innerväggar. På fasaderna lagar vi också fogar i tegelytorna. Alla plåtdetaljer på tak och fasader byts ut.

Senare i år kommer vi att göra motsvarande arbeten på radhuset 38A-H, med början i sommar. På byggnaden Träringen 49-53 blir det  till hösten målning av fönstren.

Entreprenör är PSAB, men arbeten kommer även att utföras av olika underentreprenörer.