Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Efter den ordinarie årsstämman i maj 2019 består styrelsen av följande personer:

Rolf Svensson, ordförande (rolf.svensson@brfbjorkekarr.se)
Hans Broberg, vice ordförande, ekonomi (hans.broberg@brfbjorkekarr.se)
Christer Thomsen, sekreterare
Gustav Sjöbratt, ledamot (gustav.sjobratt@brfbjorkekarr.se)
David Borgström, ledamot
Anna Nordwall Forsberg, ledamot
Hannes Nyberg, ledamot
Jan Elverdam, HSB-ledamot (elverdam.hsb@gmail.com)

Kontakt med styrelsen

Telefon: 0706-95 44 78, mån-tors kl. 14.00-16.00.
Föreningsexpeditionen: expeditionen är öppen varannan helgfri måndag, jämna veckor, kl. 18.00-19.30 och bemannad av någon från styrelsen. Under juli månad är expeditionen stängd. Här kan du få svar på frågor om andrahandsuthyrningar, större förändringar i lägenheten, överlåtelser och mycket annat. Hit kan du också komma om du har synpunkter på föreningens verksamhet.
E-post: brf.bjorkekarr@gmail.com