Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Efter den ordinarie årsstämman 2018 består styrelsen av följande personer:

Rolf Svensson, ordförande (rolf.svensson@brfbjorkekarr.se)
Catharina Miller, vice ordförande (catharina.miller@brfbjorkekarr.se)
Hans Broberg, ekonomi (hans.broberg@brfbjorkekarr.se)
Carina Carlsson, sekreterare (carina.carlsson@brfbjorkekarr.se)
Josefine Nylinder, ledamot (josefine.nylinder@brfbjorkekarr.se)
Gustav Sjöbratt, ledamot (gustav.sjobratt@brfbjorkekarr.se)
Jan Elverdam, HSB-ledamot (elverdam.hsb@gmail.com)

Kontakt med styrelsen

Telefon: 0706-95 44 78, mån-fre kl. 14.00-16.00.
Föreningsexpeditionen: expeditionen är öppen varannan helgfri måndag, jämna veckor, kl. 18.00-19.30 och bemannad av någon från styrelsen. Under juli månad är expeditionen stängd. Här kan du få svar på frågor om andrahandsuthyrningar, större förändringar i lägenheten, överlåtelser och mycket annat. Hit kan du också komma om du har synpunkter på föreningens verksamhet.
E-post: brf.bjorkekarr@gmail.com