Årsstämma med poströstning

Plats: Festlokalen, Trätorget 2 samt poströstning.

På grund av pandemin bör man inte ha sammankomster med många deltagare. Av det skälet genomför vi årsstämman med poströstning. Du uppmanas därför att poströsta och inte närvara vid årsstämman den 10 juni.