Pågående och framtida arbeten

Här är information om vilka arbeten som i år är på gång i våra fastigheter.

Mer utrymme för cyklar och barnvagnar
Fler av våra medlemmar cyklar och som en följd av det finns behov av ökade utrymmen för cykelförvaring. Av det skälet har vi påbörjat ett arbete med att utöka cykelrummen i våra hus. Vi börjar i år med block 1, Träringen 66-88. Därefter kommer vi att gå igenom hus för hus för att se vad som är möjligt när det gäller ökat utrymme för cyklar och barnvagnar.  Läs mer