Asbest kan finnas i din lägenhet

Asbest kan finnas i din lägenhet i till exempel golvlim, golvmattor, golvplattor, kakelfogar, mm. Det är ingen fara så länge asbesten är orörd och det finns heller ingen skyldighet att ta bort den.

Precis som i andra äldre byggnader finns asbest här och var i våra hus. Det är ingen fara så länge asbesten är orörd och det finns heller ingen skyldighet att ta bort den. Men vid bearbetning ger asbest ifrån sig hälsovådligt damm.

Asbest ansågs tidigare vara ett mycket bra byggmaterial. Asbestens hälsovådliga effekter visade sig dock så småningom och 1982 totalförbjöds all nyanvändning av asbest.

För yrkesmässig hantering av asbest finns regler om tillstånd, utbildning, anmälan samt hur avfallet hanteras.

Vi vet inte exakt var asbesten finns i våra hus.

Du kan riskera att träffa på asbest i till exempel golvlim, golvmattor, golvplattor, kakelfogar, kakelfix, ventilationskanaler, rörkrökar, pluggar, fogar mm. Vi misstänker att asbest finns i golvlim i vissa av våra lägenheter. Tänk på att golvlim kan ligga i flera lager, det är inte ovanligt att gammalt asbesthaltigt lim ligger under nyare lim. Ett tips är därför att lägga nytt golv på den gamla plastmattan istället för att riva upp den, då är du säker på att inte frigöra eventuellt gammalt asbest.

Felaktig hantering av asbest vid renovering i din lägenhet utgör en stor hälsofara − inte bara för dem som vistas i lägenheten − utan också för grannar, då asbestdamm ligger kvar länge i luften och sprider sig. Du har alltså ett stort ansvar för att detta hanteras korrekt. Vid misstänkt asbest, låt en godkänd firma ta prover för analys. Om du behöver sanera asbest måste detta göras av godkänd saneringsfirma. Konsultera alltid styrelsen om du är osäker.

Mer information om asbest hos: Arbetsmiljöverket