Snickarverkstad

Brf Björkekärr har en gemensam snickarverkstad som du som medlem kan låna. Snickarverkstaden finns belägen i ett garage i panncentralen, Stockvagnsgatan 2.

Vill du låna snickarverkstaden? Kontakta Gustav Sjöbratt, tfn 0730-
82 17 40, e-post: gustav.sjobratt@brfbjorkekarr.se eller Love Gunnarsson, e-post: love.gunnarsson@brfbjorkekarr.se