Snickarverkstad

Brf Björkekärr har en gemensam snickarverkstad som du som medlem kan låna. Snickarverkstaden finns belägen i ett garage i panncentralen, Stockvagnsgatan 2.

Vill du låna snickarverkstaden? Kontakta Gustav Sjöbratt, Träringen 38E, tfn 0730-
82 17 40, e-post: gustav.sjobratt@brfbjorkekarr.se