Säkerhet & bevakning

Björkekärr är ett mycket lugnt område med få incidenter i form av stölder eller andra brott. Men visst förkommer det sådana i sällsynta fall.

Föreningens mål att vi tillsammans ska skapa en trygg och säker boendemiljö. Vi ska verka för att brottsligheten fortsätter att ligga på en låg nivå. Grannsamverkan är en viktig del av säkerhetstänkandet.

Som boende hos oss ska du inte tveka att kontakta dina grannar eller styrelsen om du ser något misstänkt. Hjälp till att ha uppsikt över vårt område. Våga ställa frågor om du ser någon i trappuppgången du misstänker inte hör dit. Notera misstänkta bilnummer. Meddela grannar om du är bortrest mer än en vecka.

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler ska hållas låsta. Entrédörrarna är låsta dygnet runt.

Fragetecken5

Vad gör jag om jag ser ett pågående inbrott eller annan akut säkerhetsangelägenhet?
Svar: ring 112.