FAQ

Här publiceras några av de många frågor som vi får in av föreningens medlemmar, via telefon, mail och när expeditionen är öppen på måndagar.

Fler frågor finns publicerade under respektive ämne, under rubriken service & tjänster.

Fragetecken5

Hur fungerar porttelefonen och vad gör man den behöver lagas?
Svar: Samtliga medlemmar har fått en handenhet då systemet infördes. Beroende på handenhet är det olika förfaranden men de fungerar i princip som en vanlig telefon.

Du svarar om någon ringer på och trycker sedan på en knapp för att öppna dörren. Om du behöver beställa en ny eller om befintlig enhet är trasig, kontakta HSB felanmälan. Handenheten ingår i det inre underhållet och bekostas av medlemmen.

Fragetecken5

Jag har inte fått någon hyresavi för denna månad, vad ska jag göra?
Svar: Din hyra betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en avi för varje månad, utdelad till dig.

Om du saknar eller inte fått någon hyresavi, Kontakta HSB kundservice, tfn: 010-442 20 00 (växel). Var noga med att betala hyran i tid. Om hyran inte kommer in i tid skickas ärendet till inkassoföretag.

Fragetecken5

Jag har sett råttor/råttspår i källaren, vem kontaktar jag?
Svar: Skadedjur eller ohyra är föreningens ansvar, både i källare och i lägenheterna. Föreningens fastighetsförsäkring täcker kostnader för sanering utan självrisk.

Ser du råttor i källaren, kontakta HSBs felanmälan. Ser du ohyra i din lägenhet har du skyldighet att rapportera det. Du gör det genom att kontakta Nomor, som är den saneringsfirma som föreningen har avtal med.

Kontakta via www.nomor.se eller telefon 077-112 23 00. Uppge att föreningens försäkringsbolag är Moderna Försäkringar och att försäkringsnumret är 748172.

Fragetecken5

Belysningen är trasig. Vem kontaktar jag för att åtgärda detta?
Svar: Belysningen i allmänna utrymmen ansvarar föreningen för att åtgärda. Kontakta HSB felanmälan.

Fragetecken5

Hur länge kan man komma in med klagomål på fel från stamrenoveringen 2006-2008?
Svar: Man kan bara få åtgärdat fel från stamrenoveringen om felet finns anmält senast när garantitiden gick ut, fem år efter att arbetet var färdigt.

Felet ska vara antecknat i protokoll från besiktningen. Fel som upptäckts efter garantitidens utgång ansvarar medlemmen för, detta enligt principen om medlemmens ansvar för det inre underhållet.

Fragetecken5

Vem kontaktar jag om värmen fungerar dåligt i min lägenhet?
Svar: När det är kallt ute kan det ibland upplevas som att värmen inte räcker till. Om du har under 21 °C mitt i rummet, kontakta HSB felanmälan.

Fragetecken5

Vad betyder lägenhetsnumret?
Svar: Det finns två olika lägenhetsnummer per lägenhet. Det ena är bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer och går från 1-518.

Det andra är Lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer. Detta nummer används av olika myndigheter och anger lägenhetens placering i trapphuset. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger längst till vänster på våningsplanet och fortsätter medsols.

Läs mer om hur man räknar ut lägenhetsnummer på Lantmäteriets webbsida.