FAQ

Svar på vanligt förekommande frågor.

Här publiceras några av de många frågor som vi får in av föreningens medlemmar, via telefon, mail och när expeditionen är öppen på måndagar. Fler frågor finns publicerade under respektive ämne, under rubriken service & tjänster.

Fragetecken5

Jag är nyinflyttad i området. Hur får jag mitt namn på dörren?
Svar: I samband med att du tillträder lägenheten, ändrar fastighetsskötaren namnet på lägenhetsdörr, till porttelefonen och i trapphuset. Om detta inte blir gjort, kontakta HSB felanmälan.

Fragetecken5

Jag är nyinflyttad i området. Hur får jag mitt namn och telefonnummer i porttelefonen?
Kontakta Locksafe, info@locksafe.se, 031-83 15 45, så ordnar de det.

Fragetecken5

Jag är nyinflyttad i området. Hur får jag igång mitt bredband och digitala tv?
Kontakta Telenors kundtjänst, tel 020-222 222 så får du besked och instruktioner om hur du gör med router och digitalbox.

Fragetecken5

Jag har inte fått någon hyresavi för denna månad, vad ska jag göra?
Svar: Din hyra betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en avi för varje månad, utdelad till dig. Om du saknar eller inte fått någon hyresavi, Kontakta HSB kundservice, tfn: 010-442 20 00 (växel). Var noga med att betala hyran i tid. Om hyran inte kommer in i tid skickas ärendet till inkassoföretag.

Fragetecken5

Jag har sett råttor/råttspår i källaren, vem kontaktar jag?
Svar: Skadedjur eller ohyra är föreningens ansvar, både i källare och i lägenheterna. Föreningens fastighetsförsäkring täcker kostnader för sanering utan självrisk. Ser du råttor i källaren, kontakta HSBs felanmälan.

Fragetecken5

Jag har fått ohyra i lägenheten, vem kontaktar jag?
Svar: Ser du ohyra i din lägenhet har du skyldighet att rapportera det. Du gör det genom att kontakta Skadedjursbekämpning i Väst AB, som är den saneringsfirma som föreningen har avtal med. Kontakta Skadedjursbekämpning i Väst AB eller via telefon 0101-729 729. Uppge att föreningens försäkringsbolag är Länsförsäkringar och att försäkringsnumret är 2086844*00.

Fragetecken5

Belysningen är trasig. Vem kontaktar jag för att åtgärda detta?
Svar: Belysningen i allmänna utrymmen ansvarar föreningen för att åtgärda. Kontakta HSB felanmälan.

Fragetecken5

Vem kontaktar jag om värmen fungerar dåligt i min lägenhet?
Svar: När det är kallt ute kan det ibland upplevas som att värmen inte räcker till. Om du har under 21 °C mitt i rummet, kontakta HSB felanmälan.

Fragetecken5

Vad betyder lägenhetsnumret?
Svar: Det finns två olika lägenhetsnummer per lägenhet. Det ena är bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer och går från 1-518.

Det andra är Lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer. Detta nummer används av olika myndigheter och anger lägenhetens placering i trapphuset. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger längst till vänster på våningsplanet och fortsätter medsols.