Parkeringsplatser – Garage

Det finns totalt 240 parkeringsplatser i området. Ett antal parkeringsplatser är avgiftsbelagda och avsedda för besökare.

79 parkeringsplatser har tillgång till el för motor- och kupévärmare. Dessa är jämt fördelade i området och kostar 300 kronor per månad att hyra. Övriga parkeringsplatser kostar 250 kronor per månad att hyra. Vi har också 155 varmgarage som kostar 600 kronor per månad att hyra.

Det går inte att föra över parkeringsplats eller garage till den nya ägaren vid försäljning av lägenhet. Det beror på att vi har ett separat kösystem för parkeringsplatser och garage i området och detta hanteras av HSB. Vill du sätta upp dig på kö, säga upp eller hyra parkeringsplats eller garage? Kontakta HSB Boendeservice, boendeservice.gbg@hsb.se, tfn 010-442 20 00.

Uthyrning av parkeringsplats och garage i andra hand är inte tillåtet.

Det är inte heller tillåtet att använda garage till annat än att ha sin egen bil eller motorcykel där. Uppdagas otillåten användning av parkeringsplats eller garage kan dessa sägas upp med omedelbar verkan efter beslut från styrelsen.

Fragetecken5

Var lämnar jag nyckel när hyrestiden för garage gått ut?
Svar: Nyckeln lämnas på fastighetsskötarexpeditionen, Stockvagnsgatan 2, öppet för besök måndag-fredag klockan 7:00-7:15 samt 15:45-16:00.

Obs ! På grund av pandemin går det inte att besöka fastighetsskötarna vid nyckelutlämningstider. Utlämning och mottagande av nycklar sker genom medlemmens och fastighetsskötarnas brevlåda.

Fragetecken5

Vad gör man om någon olovligen utnyttjar min hyrda parkeringsplats?
Svar: Ring Controlla som kommer och lappar det obehöriga fordonet. Controlla kundtjänst, dygnet runt, tfn: 031-23 00 00.