Laddning av elbil

Har du en elbil och hyr en parkeringsplats eller ett garage hos oss, kan vi ordna så du kan ladda din elbil.

På begäran installerar vi laddbox på hyrda parkeringsplatser och i garage. Varje laddbox har egen elmätare och kostnaden för elförbrukningen kommer på din månadsavi ihop med kostnaden för hushållselen. De laddboxar vi nu installerar fungerar för både laddhybrider och rena elbilar.

Kostnaden för att hyra en bilplats med laddbox är för en parkeringsplats 550 kr per månad och för ett garage 850 kr per månad plus kostnaden för elförbrukningen. I kostnaden ingår både hyra av parkeringsplatsen eller garaget samt kostnaden för laddbox (investering, underhåll, drift).

Du får inte själv installera laddbox och du får inte heller ladda din bil utan av oss installerad laddbox.

För radhusen finns särskilda regler för laddboxar, se i denna PDF: Laddning av elbil i radhus (pdf)

Vill du ha en laddbox till din parkeringsplats eller i ditt garage kontaktar du vår förvaltare, Klas Öhberg, på tel 010-442 20 27 eller e-post klas.ohberg@hsb.se.