Brf Björkekärr

Det här är HSB Brf Björkekärr.

Här finns kontaktuppgifter till styrelsen, information om vår föreningsexpedition och dess öppettider, information om vår bostadsrättsförening och hur den fungerar, om pågående och planerade arbeten. Här finns också dokument, bland annat föreningens årsredovisning, stadgar och trivselregler.

Block 1 Träringen 66-88
Block 2 Träringen 2-12
Block 3 Träringen 16-30
Block 4 Panncentralen, Stockvagnsgatan 2
Block 5 Radhusen, Stockvagnsgatan 1, Träringen 32-38
Block 6 Träringen 42-52
Block 7 Träringen 54-64
Block 8 Träringen 55-65
Block 9 Träringen 67-75, Trätorget 1
Block 10 Träringen 1-9, Trätorget 2
Block 11 Träringen 11-17
Block 12 Träringen 19-25
Block 13 Träringen 27-35
Block 14 Träringen 37-47
Block 15 Träringen 49-53

Blockindelning
Brf Björkekärr är indelat i block enligt illustrationen ovan.