Brf Björkekärr

Här finns kontaktuppgifter till styrelsen, information om vår föreningsexpedition och dess öppettider, information om vår bostadsrättsförening och hur den fungerar, om pågående och planerade arbeten. Här finns också dokument, bland annat föreningens årsredovisning, stadgar och trivselregler.

Blockindelning

Brf Björkekärr är indelat i block enligt illustrationen ovan.

Block 1               Träringen 66-88
Block 2               Träringen 2-12
Block 3               Träringen 16-30
Block 4               Panncentralen, Stockvagnsgatan 2
Block 5               Radhusen, Stockvagnsgatan 1, Träringen 32-38
Block 6               Träringen 42-52
Block 7               Träringen 54-64
Block 8               Träringen 55-65
Block 9               Träringen 67-75, Trätorget 1
Block 10             Träringen 1-9, Trätorget 2
Block 11             Träringen 11-17
Block 12             Träringen 19-25
Block 13             Träringen 27-35
Block 14             Träringen 37-47
Block 15             Träringen 49-53