Trädgården

Vi har ett flertal gemensamma grönytor inom Brf Björkekärrs område.

Den största sammanhållna delen ”parken” mitt i bebyggelsen med den stora lekplatsen sköts av Park- och Naturförvaltningen (Göteborgs Stad).

Rabatterna i anslutning till husen och gräsmattorna närmast husen sköter bostadsrättsföreningen däremot själv, antingen via våra fastighetsskötare eller av frivilliga som själva vill sköta sin rabatt eller vad som planteras utanför fönstret. Vi har en trädgårdsgrupp som låter plantera på de större ytorna, sätter upp fågelholkar och andra gemensamma åtgärder.

Odlarföreningen

Vi har också en odlarförening som förmedlar pallkragar till den som vill pröva på att odla för husbehov. Vi har ett regelverk för hur odlandet får gå till och det kostar 100 kr/år att få disponera två pallkragar.

Är du intresserad av att ta hand om din rabatt eller har andra synpunkter på vår trädgård är du välkommen att kontakta Folke Bohlin, folke.bohlin@brf.bjorkekarr.se.

Om du vill bli medlem i Odlarföreningen och börja odla i pallkrage kontaktar du traringens.odlarforening@gmail.com

Läs mer: Riktlinjer för odling i pallkragar