Förråd och matkällare

Till samtliga lägenheter ingår ett förråd samt en matkällare som finns i källaren (förutom i block 8, Träringen 67-75, där vissa förråd finns på vinden).

Matkällaren finns i ett särskilt rum i källaren med en skylt om detta på dörren. På dörren till förrådet och till matkällaren finns det lägenhetsnummer som förrådet tillhör (inte det fyrsiffriga numret, utan föreningens lägenhetsnummer).

Utöver dessa utrymmen är det möjligt att hyra ett extraförråd, om det finns något ledigt i det block som man själv bor i. Ett normalstort förråd kostar 100 kronor/månad att hyra. Ett större förråd kostar 300 kr/kvm.

Vill du hyra ett extraförråd?

Kontakta HSB Boendeservice, boendeservice.gbg@hsb.se, tfn 010-442 20 00.

Fragetecken5

Kan man hyra ett förråd en kort tid, exempelvis i anslutning till försäljning, inför visning, fotografering och styling av lägenheten?
Svar: nej, den möjligheten finns tyvärr inte.

Fragetecken5

Kan man hyra förråd i ett annat block än det man bor i?
Svar: nej, det går inte. Din tagg är programmerad och går endast till din port.