Så fungerar vår brf

Du, vi och våra grannar äger tillsammans bostadsrättsföreningens hus.

Det betyder att vi har stora möjligheter att påverka vårt boende och att utveckla det som vi vill ha.Tillsammans kan vi bidra till ett trivsamt och bra boende med välskötta fastigheter och gårdar.

Avgiften som vi betalar varje månad är den största intäkt som bostadsrättsföreningen har. Pengarna ska täcka alla kostnader, bland annat arbete med det yttre underhållet av fastigheterna.

En gång om året håller föreningen sin ordinarie årsstämma. Stämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Här har du chansen att använda din rösträtt och därmed påverka föreningen och ditt boende. Dessutom har du möjlighet att lämna motioner, det vill säga förslag till beslut i en för dig angelägen fråga.

På årsstämman utses också styrelsen och revisorer. Styrelsen sköter det löpande arbetet i föreningen och ser till att de beslut som fattas på årsstämman genomförs. Se styrelsens sammansättning.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter regleras av lagar och föreningens stadgar. De lagar som i första hand är viktiga är: Bostadsrättslagen (BrL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL).