Pågående & planerade arbeten

Under 2021 planeras följande arbeten på våra fastigheter:

Installation av nytt system för portlås och porttelefoner.

Renovering av tak och fasader på:
Block 8, Träringen 55-65
Block 5A, Stockvagnsagatan 1A-H
Block 5C, Träringen 34A-H
Vi kommer att byta takpannor, läckt, papp, ny plåt bl.a. annat rännor och stuprör, vi målar fönster utvändigt, nya tegelfogar på fasaden samt målar vita ytor och lackar ytterdörrarna.

Renovering av fönster i block 8, Träringen 55-65.

Målning av en utsatt fasad på block 4, fastighetsskötarnas expedition

Lackning av entrédörrar och vita ytor på fasaden i:
Block 1, Träringen 66–88
Block 3, Träringen 16-30
Block 6, Träringen 42-52
Block 7, Träringen 54-64

Lackning av entrédörrar i block 3, Träringen 16-30

Underhållsspolning av avlopp