Pågående & planerade arbeten

Under 2023 planeras följande arbeten på våra fastigheter:

  • Tak och fasader block 10. På bostadsdelen byte av takpannor, läckt och papp, ny plåt bl.a. rännor och stuprör, nya tegelfogar på fasaden samt målning vita ytor och lackning ytterdörrar, på butikdelen ny takbeläggning samt renovering av befintlig takavrinning i koppar.
  • I anslutning till takrenovering installeras solceller på block 10. Att föreningen har IMD (individuell mätning och debitering) för el ger goda förutsättningar att använda egenproducerad el och endast sälja en mindre del till eldistributören, vilket skall ge god lönsamhet för anläggningen.
  • Målning av fönster samt ljusa partier på fasaden och runt balkonger på block 6 (Träringen 42–52).

Under 2024 planeras följande arbeten på våra fastigheter:

  • Målning fönster samt ljusa partier och runt balkonger på block 7 och 1, Träringen 54-64 och 66-88.
  • Målning av fönster i block 3 och 11, Träringen 16-30 och 11-17.
  • Byte av garageportar, lagning av puts och målning av väggar, garagen, block 5, radhusen.
  • Lackning av entrédörrar block 5, radhusen.