Pågående & planerade arbeten

Under 2022 planeras följande arbeten på våra fastigheter:

OVK, obligatorisk ventilationskontroll i alla lägenheter.

Digitalt bokningssystem för gästlägenheter och festlokal, på sikt också för tvättstugor.

Tak och fasader block 10 (Träringen 1-9). På bostadsdelen byte av takpannor, läckt och papp, ny plåt bl.a. annat rännor och stuprör, nya tegelfogar på fasaden samt målning vita ytor och lackning ytterdörrar, på butikdelen ny takbeläggning samt renovering av befintlig takavrinning i koppar.

Dränering där vatten tränger in i vissa källare i block 5 (radhusen).

Målning av vita partier på fasaden, block 1, 6 och 7.

Injustering av värmesystemet.

Tilläggsisolering vindar.

Installation av solceller på block 10 (Träringen 1-9), om vi får bygglov för det.

Koppla upp och optimera ventilationssystemet med FTX som tillhör konditori, pizzeria och frukthandel på Trätorget 2.