Pågående & planerade arbeten

Under 2020 planeras följande arbeten på våra fastigheter:

Ombyggnad i källare för att skapa mer utrymme för cyklar och barnvagnar i ett antal block.

Relining av samlingsledning i källarnas bottenplatta, block 1 (Träringen 66–88), block 3 (Träringen 16–30) och block 9 (Träringen 67-75).

Renovering av tvättstugor och torkrum I:
Block 1, Träringen 66–88
Block 2, Träringen 2-12
Block 8 Träringen 55-65
Block 9, Träringen 67-75
Block 11, Träringen 11-17
Block 13, Träringen 27-35
Block 14, Träringen 37-47

Målning av tak, golv och väggar i källare i:
Block 1, Träringen 66–88
Block 2, Träringen 2-12
Block 5, Radhusen
Block 6, Träringen 42-52
Block 7, Träringen 54-64
Block 8 Träringen 55-65
Block 9, Träringen 67-75
Block 11, Träringen 11-17
Block 13, Träringen 27-35
Block 14, Träringen 37-47

Målning av plåttak ovanför lokalen Yoga Nu, Träringen 47B

Målning av fönster i block 8, Träringen 55-65.

Om ekonomin tillåter det under 2020: tak och fasader i ett par block.