Förråd

Till samtliga lägenheter ingår ett ordinarie förråd i våra källare. Utöver detta utrymme är det möjligt att hyra ett extraförråd, om det finns något ledigt i det block som man själv bor i. Ett normalstort förråd kostar 100 kronor/månad att hyra. Ett större förråd kostar 300 kr/kvm.
Vill du hyra ett extraförråd? Kontakta HSB Boendeservice, boendeservice.gbg@hsb.se, tfn 010-442 20 00.

Fragetecken5Kan man hyra ett förråd en kort tid, exempelvis i anslutning till försäljning, inför visning, fotografering och styling av lägenheten?
Svar: nej, den möjligheten finns tyvärr inte.

Fragetecken5

Kan man hyra förråd i ett annat block än det man bor i?
Svar: nej, det går inte. Din tagg är programmerad och går endast till din port.