Ordnings- och trivselregler

Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation.

Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa ordnings- och trivselreglerna, kan såväl gammal som ung, bidra till den fina grannsämjan i vår förening.

Ordnings- och trivselreglerna är antagna av styrelsen den 16 maj 2023. De ska ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Se trivselreglerna i sin helhet här! Ordnings- och trivselregler (pdf)

Fragetecken5

Finns några förhållningsregler i området angående rökning?
Svar: Rökning är inte tillåten i föreningens gemensamma lokaler, t.ex i källargångar, tvättstugor och i trappuppgångar. Föreningen kan däremot inte förbjuda rökning ute på gården, i annans lägenhet eller på balkonger.

Har du klagomål angående rökande granne föreslår styrelsen att du i första hand pratar med den det gäller. Om det inte hjälper kan styrelsen ta kontakt med den det gäller alternativt bjuda in er båda till medlande samtal.

Styrelsen kan inte förbjuda rökning men vi kan upplysa om föreningens stadgar, var rökning är tillåtet och framför allt uppmuntra till att visa varandra hänsyn och respekt.

Fragetecken5

Min granne har ofta fest. Det stökas ner, är mycket spring i trappuppgången och de spelar hög musik långt in på natten. Vad ska jag göra?
Svar: Har du klagomål på störande granne föreslår styrelsen att du själv först pratar med den granne som stör och berättar hur du upplever situationen. Se om ni tillsammans kan finna en lösning på problemet.

Det är också bra att prata med andra kringboende för att höra hur de uppfattar en viss granne som störande.

Kontakta styrelsen om det inte hjälper att prata med varandra. Styrelsen kan då i samtal med den det gäller uppmana till efterrättelse i enlighet med de ordnings- och trivselregler vi alla har att följa i föreningen.

Fragetecken5

Min sambo och jag flyttar snart till Träringen och undrar om det är tillåtet att grilla med gasolgrill på sin balkong?
Svar: På balkongen får du inte använda gasolgrill eller grill med glödande kol. Däremot är det OK med el-grill. Tänk bara på att grillos kan störa grannarna runtomkring så det är alltid bra att stämma av det med boende i närheten.

Fragetecken5

Jag stör mig på en granne som ofta kör fram bilen på gångväg och gräsmatta fram till entrén. Får man göra så?
Svar: De enda tillfällena det är acceptabelt att köra fram till entrén är när man har tunga saker att bära in i lägenheten, till exempel vid flytt. För övrigt är det inte tillåtet. Man får inte köra på övriga gångvägar och gräsmattor. Tänk på att det finns lekande barn i området.