Bokningssystem

Föreningen har ett digitalt bokningssystem för våra övernattningslägenheter, festlokalen och grovtvättstugan.

Du bokar via nätet, eller på bokningstavlan vid grovtvättstugan på gaveln Träringen 75. Du kan öppna dörren till det du har bokat (gästlägenhet, festlokal eller grovtvättstuga) med din vanliga tagg under den tid du har bokat. Alla taggar för din lägenhet kommer att fungera, inte bara den som använts för bokningen.

Bokning via bokningstavlan

Placera din tagg vid taggsymbolen på bokningstavlan, varpå skärmen automatiskt tänds upp. Skärmen visar en översikt över aktuell vecka. Veckan som visas kan bytas med pilarna i övre delen av fönstret.

Välj det objekt du vill boka till vänster på skärmen.

För att boka, klicka på en ledig tid. Tiden blir nu gulmarkerad och texten ”Bokad” syns.

För gästlägenheterna finns en begränsning om du kan boka maximalt 7 dagar i följd, och för grovtvättstugan att du bara kan ha en aktiv bokning. Texten ”blockerad” kommer att synas för de dagar du inte har rätt att boka enligt dessa regler.

Avbokning

Klicka på Mina bokningar. Markera den eller de bokningar du vill ta bort och klicka på Avboka.

Bokning via internet

Skriv in 95.209.140.47 i valfri webbläsare. Logga sedan in genom att ange användarnamn och lösenord. När du har loggat in görs bokningen på samma sätt som på tavlan. Klicka Här för att boka online!

Användarnamn: Ditt användarnamn är sifferraden efter texten MFV på din tagg, förutom samtliga inledande nollor.

Lösenord: Ditt lösenord är de fyra sista siffrorna i användarnamnet.

Taggarna kan se ut på två sätt, med eller utan en radbrytning i sifferraden efter MFV. På bilden nedan är användarnamnet markerat med röd ram, och lösenordet understruket med blå linje.