Tvättplats för bilar

Vi har två tvättplatser för bilar. De finns bakom fastighetsskötarnas lokaler vid Stockvagnsgatan 2.

Platserna kan även användas för tvätt av cyklar och motorcyklar. Din lägenhetsnyckel går till det plåtskåp där vatten och slang finns.

Tvättvattnet tas om hand på rätt sätt, bland annat finns oljeavskiljare. Ingen risk att orenat vatten rinner ut i vattendrag, sjöar och hav via dagvattenbrunnarna.

Tvättplatserna kan användas den frostfria delen av året. De sätts på runt 1 april och stängs av kring 1 november, exakt datum beror på vädret.