Sophantering – farligt avfall – container för grovavfall

Brf Björkekärr har nio sophus placerade längst med gatan. Dessa sophus är endast avsedda för komposterbart avfall, tidningar och övrigt hushållsavfall. Lägenhetsnycklarna passar till alla sophus.

Komposterbart avfall, det vill säga matrester, grönsaker, frukt, kaffesump, blommor läggs i papperspåsar och slängs i de bruna sopkärlen. Papperspåsar för komposterbart avfall finns i sophusen. Hållare för dessa påsar delas ut gratis till våra medlemmar och finns att hämta på expeditionen.

Tidningar och trycksaker kastas i de orangeröda kärlen.

Övrigt hushållsavfall slänger man i de gröna sopkärlen. Komprimera så mycket det går, annars fylls kärlen snabbt.

Återvinning
Återvinningscentral finns på Lådämnesgatan för återvinning av normala hushållssopor; glas, metall, plast, tidningar och kartong. Här kan du också återvinna batterier.


F
arligt avfall
Elektronik och miljöfarligt avfall
Ett sophus enbart för elektronik och miljöfarligt avfall finns vid Träringen 42, bredvid garaget på väg mot vattentornet. Här kan du lämna TV-apparater, datorer, mobiltelefoner, mindre hushållsapparater, batterier, bilbatterier, glöd och lågenergilampor, lysrör, färgburkar, sprayburkar, kemikalier och annat farligt avfall.

Gamla kylar och frysskåp ska i samband med nyinköp bortforslas av säljaren. De har så kallat producentansvar och det är deras skyldighet enligt lag. Mer information om detta finns på: www.naturvardsverket.se.


Container för grovavfall
Rivningsmaterial, byggmaterial och möbler
En container för blandat grovavfall ställs ut sex gånger per år vid panncentralen, Stockvagnsgatan 2. I containern får du slänga skrymmande avfall – dock inte farligt avfall, elektronik, vitvaror, bildäck, säckar med avfall eller bygg- och rivningsmaterial.

Datum för containern:
16-20 juli
17-21 september
19-23 november