Avfall och återvinning

Brf Björkekärr har nio sophus placerade längst med gatan.

Dessa sophus är endast avsedda för komposterbart avfall, tidningar och övrigt hushållsavfall. Lägenhetsnycklarna passar till alla sophusen.

  • Matavfall, det vill säga matrester, grönsaker, frukt, kaffesump, blommor, läggs i papperspåsar och slängs i de bruna sopkärlen. Papperspåsar för komposterbart avfall finns i sophusen. Hållare för dessa påsar delas ut gratis till våra medlemmar och finns att hämta på expeditionen.
  • Tidningar och trycksaker kastas i de orangeröda kärlen.
  • Övrigt hushållsavfall slänger man i de gröna sopkärlen. Komprimera så mycket det går, annars fylls kärlen snabbt.

Återvinningsstation

Återvinningsstation finns på Lådämnesgatan för återvinning av glas, metall, plast, tidningar och kartong. Här kan du också återvinna batterier.

Elektronik och miljöfarligt avfall

Ett sophus enbart för elektronik och miljöfarligt avfall finns vid Träringen 42, bredvid garaget på väg mot vattentornet. Här kan du lämna TV-apparater, datorer, mobiltelefoner, mindre hushållsapparater, batterier, bilbatterier, glöd och lågenergilampor, lysrör, färgburkar, sprayburkar, kemikalier och annat farligt avfall.

Gamla, kylar, diskmaskiner och frysskåp

Vid nyinköp av kylar, diskmaskiner, frysskåp mm, låt säljaren forsla bort de gamla produkterna i samband med leveransen av de nya. Det är deras skyldighet enligt lag, men de tar en mindre avgift för det.

Container för grovavfall

En container för blandat grovavfall ställs ut sex gånger per år vid panncentralen, Stockvagnsgatan 2. I containern får du slänga skrymmande avfall – dock inte farligt avfall, elektronik, vitvaror, bildäck, säckar med avfall eller bygg- och rivningsmaterial.

Datum för containern 2024:

  • 11-15 januari
  • 14-18 mars
  • 16-20 maj