El, vatten & värme

Brf Björkekärr har ett avtal med Göteborg Energi och köper in el till samtliga hushåll. All el är miljöel och läses av automatiskt från elmätare som finns i våra källare. Du debiteras endast för den el du själv förbrukar. Kostnaden visas på hyresavin som kommer en gång per kvartal.

Fragetecken5

Hur sker slutavläsning av el vid såld lägenhet?
Svar: Ansvaret för slutavläsning av el i samband med överlåtelse ligger på den enskilde. Det vanligaste är att köpare och säljare läser av mätaren tillsammans vid övertagandet. Det är tre månaders eftersläpning på avgiften som debiteras på hyresavin.

Fragetecken5Vad gör jag om jag inte har fått elkostnaden på hyresavin?
Svar: Hör av dig till styrelsen, antingen via telefon 0706-95 44 78 (mån-tors 14.00-16.00) eller e-post: brf.bjorkekarr@gmail.com.

Fragetecken5Det blir inte tillräckligt varmt i lägenheten. Vad gör jag?
Svar: Gradtalet ska vara anpassat så att det är max 21 grader i lägenheten. Ofta kan det upplevas som kallare om det är drag från fönster. Upplever du att det är för kallt, kontakta HSB felanmälan.