Ett nytt konstverk invigs

Lördagen den 24 oktober invigs en två meter hög skulptur av är konstnären Thale Vangen vid Trätorget.

Konstverket ”Skymt” föreställer ett par ben som tycks tillhöra en sagofigur. Det placeras vid planteringen mellan Trätorget och gatan.

Den 24 oktober kl 12:00 är det invigning, då konstnären finns på plats och berättar om sitt verk.

Det var HSB Brf Björkekärr som 2018 föreslog att Trätorget skulle få ett konstverk. Platsen är välbesökt, men området har idag få offentliga konstverk. Det blir ett konstverk som kan leda till möten och samtal, utifrån en tematik som utifrån miljö, djur och natur.

Vid invigningen medverkar bland annat kommunalråd som inviger samt personer från Kulturförvaltningen och HSB Brf Björkekärr. Invigningen klockan 12:00 sker utomhus.

Mer om konstverket och invigningen: Mynewsdesk

Försenad el-debitering

Ett åsknedslag har orsakat ett fel i systemet för avläsningen av våra elmätare. Det är åtgärdat nu, men tyvärr kom elförbrukningssiffrorna in för sent för att komma med på avgiftsaviseringen för kvartal fyra.

Elkostnaden som skulle ha debiterats då kommer i stället att debiteras under första kvartalet nästa år.

Nu är vi i gång igen

Kontakt med styrelsen
Vi håller även i fortsättningen expeditionen på måndagar stängd tills vidare. I stället kan du kontakta styrelsen via telefon 0706-95 44 78, telefontid måndag till torsdag kl. 14-16 eller vår e-post brf.bjorkekarr@gmail.com

Boendeservice
Den 1 september lanserar HSB Göteborg en ny kanal, Boendeservice, som ska förbättra servicen till medlemmar. Boendeservice kommer bland annat att hantera överlåtelser, hyror och avgifter, parkeringsplatser och förråd, bokning av festlokalen och gästlägenheter, bosparfrågor, hantera felanmälan samt faktureringsfrågor. Du kontaktar Boendeservice på 010-442 20 00 eller på boendeservice.gbg@hsb.se.

Info-möten för nya medlemmar
Nu när smittspridningen har minskat återupptar vi informationsmötena för nya medlemmar. Tre tillfällen i höst i festlokalen där vi skall försöka hålla pandemiavstånd till varandra: 1 september, 13 oktober och 1 december, kl. 18:30.

Ingen extra stämma i höst
Det blir ingen extra stämma i höst. Pandemin gör det olämpligt att ha större möten. I stället blir nästa stämma ordinarie stämman under våren 2021. De fem motioner som kom in i år och som inte behandlades vid stämman i juni med poströstning tas upp då. Vi beklagar att motionsställarna inte får sina förslag avgjorda förrän nästa vår. Ett par av förslagen i motionerna arbetar styrelsen med. Det gäller förslaget om utredning av renovering av fönster och nya garagedörrar i radhusen.

Container för grovavfall blir det 17-21 september och 19-23 november.

Invigning av konstverk på Trätorget
I oktober invigs ett nytt konstverk vid Trätorget. Det är vi i HSB Björkekärr som tagit initiativet och fått Charles Felix Lindbergs donationsfond att bekosta verket. Den norska konstnären Thale Vangen arbetar just nu med att framställa verket. På Göteborg Konst Facebooksida kan du läsa en intervju med henne och se bilder under arbetets gång med konstverket: www.facebook.com/goteborgkonst

Digital TV med Telenor

Com Hem slutar med de analoga TV-sändningarna den 8 september. Har du inte gått över till digital-TV med Telenor är det dags att göra det nu.

För två år sedan fattades beslut om ett gruppavtal med Telenor om bland annat bredband och digital-TV. Vi uppmanade alla medlemmar att lämna Com Hem och gå över till Telenor. Vi vet att ett fåtal medlemmar, oftast äldre, trots det har haft kvar sin TV hos Com Hem.

Bostadsrättsföreningen har sagt upp avtalet med Com Hem och möjligheten att se TV via Com Hem upphör under nästa år.

För att gå över till digital TV med Telenor ringer du deras kundtjänst på tel 020-222 222.

Mer information på vår hemsida om vad som ingår i gruppavtalet:
Bredband, TV och fast telefoni