Cykelrum

I våra källare finns speciella utrymmen för cyklar. Här kan du också ställa barnvagnar och rullatorer.

Undvik att ställa dem på andra platser då det förhindrar städning och inte accepteras av brandmyndigheterna. Har du motorcykel och vill ha den inlåst kan du hyra ett garage. Kontakta HSB Boendeservice, tfn 010-442 20 00, boendeservice.gbg@hsb.se.