Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Efter årsstämman i juni 2020 består styrelsen av följande personer:

Rolf Svensson, ordförande (rolf.svensson@brfbjorkekarr.se)
Hans Broberg, vice ordförande, (hans.broberg@brfbjorkekarr.se)
Christer Thomsen, sekreterare
Hannes Nyberg, ledamot
Hella Nordström, ledamot
Jan Elverdam, HSB-ledamot (elverdam.hsb@gmail.com)
Folke Bohlin (adjungerad)

Kontakt med styrelsen

Telefon: 0706-95 44 78, mån-tors kl. 14.00-16.00.
Föreningsexpeditionen: Vi håller även i fortsättningen expeditionen på måndagar stängd tills vidare på grund av av coronapandemin. I stället kan du kontakta styrelsen via telefon eller e-post.
E-post: brf.bjorkekarr@gmail.com
Här kan du få svar på frågor om andrahandsuthyrningar, större förändringar i lägenheten, överlåtelser och mycket annat. Hit kan du också komma om du har synpunkter på föreningens verksamhet.