Styrelsen

Efter årsstämman i 19 maj 2022 består styrelsen av följande personer:

Rolf Svensson, ordförande (rolf.svensson@brfbjorkekarr.se)
Hella Nordström, vice ordförande (hella.nordstrom@brfbjorkekarr.se)
Folke Bohlin, sekreterare (folke.bohlin@brfbjorkekarr.se)
Hans Broberg, ekonomi, (hans.broberg@brfbjorkekarr.se)
Hannes Nyberg, ledamot
Josefin Svendsen, ledamot
Fredrik Billskog, ledamot
Jan Elverdam, HSB-ledamot

Vår förvaltare från HSB

Klas Öhberg, förvaltare, adjungerad till styrelsen, (klas.ohberg@hsb.se, 010-442 20 27)

Kontakt med styrelsen

Telefon: 0706-95 44 78, mån-tors kl. 14.00-16.00.
Föreningsexpeditionen: Vi har öppet på expeditionen var fjärde måndag kl 18-19. För datum, se kalender här uppe till höger.
E-post: brf.bjorkekarr@gmail.com

Kontakta oss om du vill få svar på frågor om andrahandsuthyrningar, större förändringar i lägenheten, överlåtelser och mycket annat som rör ditt medlemskap i bostadsrättsföreningen. Du är också välkommen att kontakta oss om du har synpunkter på föreningens verksamhet.

Foto: Sofia Sabel