Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Efter årsstämman i 19 maj 2022 består styrelsen av följande personer:
Rolf Svensson, ordförande (rolf.svensson@brfbjorkekarr.se)
Hella Nordström, vice ordförande (hella.nordstrom@brfbjorkekarr.se)
Folke Bohlin, sekreterare (folke.bohlin@brfbjorkekarr.se)
Hans Broberg, ekonomi, (hans.broberg@brfbjorkekarr.se)
Hannes Nyberg, ledamot
Josefin Svendsen, ledamot
Fredrik Billskog, ledamot
Jan Elverdam, HSB-ledamot (elverdam.hsb@gmail.com)

Kontakt med styrelsen

Telefon: 0706-95 44 78, mån-tors kl. 14.00-16.00.
Föreningsexpeditionen: Vi har öppet på expeditionen var fjärde  måndag kl 18-19. För datum, se kalender här uppe till höger.
E-post: brf.bjorkekarr@gmail.com
Här kan du få svar på frågor om andrahandsuthyrningar, större förändringar i lägenheten, överlåtelser och mycket annat. Hit kan du också komma om du har synpunkter på föreningens verksamhet.