Avgiften höjs

Avgiften höjs med 7 procent från och med andra kvartalet 2023. Anledningen till denna kraftiga höjning av avgiften är främst en kraftig ökning av räntekostnaderna och de avgiftshöjningar av bland annat fjärrvärme, vatten och avlopp som redan införts från årsskiftet.… Läs mer »