Snickarverkstad

Brf Björkekärr har en gemensam snickarverkstad som du som medlem kan låna. Snickarverkstaden finns belägen i ett garage i panncentralen, Stockvagnsgatan 2.

Vill du låna snickarverkstaden? Kontakta Roman Lindqvist, Träringen 30, tfn: 070-23 513 95.