Arbetet med konst på Trätorget

Konstnären Thale Vangen är nu igång med arbetet på en skulptur som ska stå på Trätorget. Skulpturen, som gjuts i brons, ska placeras i den rabatt vars perenner nu grävs upp. Tanken är att grönskan ska anpassas till skulpturen, och nu i höst ska också ett fundament gjutas.

Om allt går vägen kommer konstverket på plats om ett år.

Projektet leds av Göteborgs stad, och vi som representerar föreningen i arbetsgruppen är Rolf Svensson och Carina Carlsson. Charles Felix Lindbergs donationsfond beskostar konstverket.