Årsstämma med poströstning

På grund av pandemin bör man inte ha sammankomster med över 50 deltagare. Av det skälet genomför vi årets årsstämma med poströstning. Du uppmanas därför att poströsta vid årsstämman och inte närvara vid mötet den 25 juni.

En ny tillfällig lag gör det möjligt att för medlemmar att poströsta vid en årsstämma. Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Poströstning gör det möjligt att hålla nere antalet deltagare som är närvarande på mötet samtidigt som medlemmar får det inflytande som man har rätt till.

Årsstämman genomförs den 25 juni kl 19:00. Plats blir festlokalen, Trätorget 2.

Vi ser helst att så få personer som möjligt kommer till festlokalen och närvarar där. Men ett minimum av deltagare krävs, några som är ordförande och sekreterare samt två justeringsmän.

Vi planerar att bara behandla de ärenden som vi enligt lag måste avgöra innan den 1 juli samt valen. Det som vi måste ta upp och besluta om är att fastställa resultat- och balansräkning, hur vi gör med föreningens vinst eller förlust samt frågan om ansvarsfrihet. Till det kommer att vi väljer ny styrelse, revisorer och valberedning.

De fem motioner som kommit in planerar vi skall tas upp på en extra stämma i höst. Förhoppningsvis kan vi då ha en stämma utan restriktioner och alla medlemmar som vill kan då vara med på mötet och diskutera förslagen i motionerna. Vi har då också möjlighet att gå igenom verksamhetsberättelsen och medlemmarna kan ställa frågor och lämna synpunkter till styrelsen.

När du om ett några veckor får kallelsen till årsstämman får du också information om hur poströstningen går till. Det kommer att finnas en blankett som du kan använda.

Styrelsen
för HSB Brf Björkekärr