Brandvarnare – att tänka på

En brandvarnare larmar vid rök så att du och familjen hinner sätta er i säkerhet om det börjar brinna. Framförallt är det på natten när man sover som brandvarnaren ger mest trygghet på grund av att man då själv har svårare att upptäcka en brand.

Minst en brandvarnare
En bostad bör ha minst en brandvarnare. Har du flera våningsplan bör det finnas minst en på varje våning placerad på lämplig plats. Seriekopplade brandvarnare är väldigt bra i villor med flera våningar. Då larmar alla oavsett var i huset branden börjat. Det är allra viktigast att placera en brandvarnare intill sovrummet.

Fem enkla råd om brandvarnare
• Montera brandvarnaren i taket.
• Placera den minst en halv meter från närmaste vägg.
• Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje månad.
• Byt eller kontrollera batteri varje år, om du inte har en med 10-årsbatteri.
• Köp brandvarnare som är godkända och uppfyller svensk standard SIS EN 14604.

Så vet du att brandvarnaren funkar
Lika viktigt som det är att ha en brandvarnare, är det att byta batteri i den. Testa regelbundet att den fungerar genom att trycka på testknappen. Då ger brandvarnaren ifrån sig en signal som kvitto på att den fungerar. Testa gärna din brandvarnare inför advent rå risken för bränder ökar.

Om din brandvarnare piper utan anledning kan det bero på att batteriet behöver bytas eller att brandvarnaren är smutsig. En brandvarnare har en begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8–10 år.