Din gamla julgran?

Var gör du av din gamla julgran när helgerna är över? 

Du kan lägga den i fastighetsskötarnas komposthög bakom stängslet vid Stockvagnsgatan 2. Grinden är öppen månd-fred mellan kl 7.00 och 16.00. Du kan också lägga den i containern, som vi har 10-14 januari.

Du får inte slänga julgranen i soprummet!