Fler P-platser för besökare

Det finns nu ytterligare ett antal besöksplatser för bilar, så nu finns gästparkeringar vid tre ställen runt Träringen. 

Vi har länge haft för få besöksplatser och de nya platserna vid Träringen 30/ Stockvagnsgatan behövs verkligen.

Här finns ingen P-automat utan du betalar i mobilen med appen EasyPark, områdeskod 6465.

De övriga två besöksplatserna finns framför Trätorget samt mitt emot Träringen 42. De tre besöksplatserna är därmed jämt fördelade runt Träringen, så att de som besöker oss skall kunna parkera någorlunda nära till alla våra hus.

Besöksplatser finns även vid Brf Fiolen, Rosendalsgatan 27-29.