Ny mast för mobiltelefoni

En ny kommunikationsmast för mobiltelefoni kommer att uppföras bakom garagelängorna vid vattentornet. Det är de basstationer som idag finns på vattentornets tak som av säkerhetsskäl flyttas till den nya masten. 

Arbetet för den nya masten börjar v 45 med grundläggning för mast och en teknikbod. Arbetet utförs i huvudsak bakom garagen men en del material kommer att behöva lyftas på plats med en kran över garagen. I samband med det kommer några garage att blockeras. Arbetet utförs på dagtid och Relacom, som på uppdrag av Telia bygger masten, kontaktar de som hyr de garage som berörs.