Underhåll under 2019

Bostadsrättsföreningen följer en långsiktig underhållsplan och avsätter varje år medel för att kunna genomföra de åtgärder som finns i planen. Under 2019 planeras följande underhållsarbeten på våra fastigheter:

Ombyggnad i källare för att skapa mer utrymme för cyklar och barnvagnar i block 1, (Träringen 66-88). Senare kommer motsvarande ombyggnad även i andra block.

Relining av samlingsledning i källarnas bottenplatta, block 1 (Träringen 66-88) och block 3 (Träringen 16-30).

Renovering av tvättstugor och torkrum, målning av tak, golv och väggar i källare i:
Block 1, Träringen 66-88
Block 3, Träringen 16-30,
Block 8, Träringen 55-65
Block 12 Träringen 19-25
Block 15 Träringen 49-53

Renovering av stödmurar vid radhusens källarentré mot skogen, Träringen 32, 36 och 38 och vid Yoga Nu-lokalen, TR 47B.

Förbättring av ventilationen i vissa lokaler utifrån krav i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).