Uthyrning i andra hand

Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra är det några saker det är viktigt att tänka på.

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ett godtagbart skäl för det, men du behöver styrelsens samtycke för att göra det. Ett godkännande lämnas för max ett år i taget och du kan återkomma ytterligare ett par gånger med nya ansökningar. Sen får du välja mellan att bo i lägenheten själv eller att sälja den. 

Exempel på godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand
• Studier eller arbete på annan ort
• Sjukdom
• Prova på att bo tillsammans med sambo
• Separation
• Arvskifte och vid speciella familjeförhållanden
• Militärtjänstgöring

Du ansöker om andrahandsuthyrning genom att fylla i och lämna in den blankett som finns för det och som du hittar här på hemsidan. Viktigt är att du anger hur vi får tag på dig under tiden du hyr ut, personuppgifter på den du vill hyra ut lägenheten till samt under vilken tid du avser hyra ut.

Styrelsen tar sedan beslut och du får ett besked om styrelsens beslut. Får du din ansökan godkänd kan du därefter genomföra uthyrningen.

Viktigt att tänka på är att en olovlig andrahandsuthyrning, dvs. att hyra ut utan styrelsens godkännande, enligt bostadsrättslagen är grund till förverkande. Det innebär att du kan bli av med din lägenhet och din bostadsrätt. Så gör på rätt sätt och ansök i god tid innan du tänker hyra ut.

Blankett för andrahandsuthyrning