Årsstämma, Årsredovisning

Rolf Svensson

HSB Brf Björkekärr har årsstämma den 23 maj kl 19:OO, plats: Redbergskyrkan, Landerigatan 9.

Innan stämman börjar blir det mingel och vi bjuder på kaffe och smörgås kl 18-19.

Här kan du ladda ner kallelse med dagordning, styrelsens förslag och inkomna motioner samt årsredovisning för året 2023 som PDF:
Kallelse med motioner 2024
Årsredovisning 2023

Vi är inne i processen att byta stadgar. Mer om det i bifogade PM om stadgebyte:
PM om stadgebyte