Avgiften höjs

Rolf Svensson

Avgiften höjs med 7 procent från och med andra kvartalet 2023.

Anledningen till denna kraftiga höjning av avgiften är främst en kraftig ökning av räntekostnaderna och de avgiftshöjningar av bland annat fjärrvärme, vatten och avlopp som redan införts från årsskiftet. Inflationen medför också ökade kostnader för reparationer, övriga taxor och fastighetsskötsel.

Vi räknar med att tomträttsavgälden kommer att öka 2025 och 2026. Höjningen av avgiften är därför också ett steg i en gradvis anpassning till denna kommande ökning av våra kostnader.