Filterbyte

Rolf Svensson

Det är dags att byta friskluftsfiltern i din lägenhet. Du kommer att få det eller de filter som enligt fastighetsskötarna skall finnas i din lägenhet. Du kan göra bytet själv enligt instruktionen i länken nedan.

Om du vill ha hjälp av fastighetsskötaren att byta, eller om du fått fel filter, gör en felanmälan på 010-442 24 24 eller www.hsb.se/goteborg/felanmalan. Filterbytet utförs utan kostnad för dig.

Länk till Instruktion filterbyte