Det “eviga” underhållet

En viktig fråga för styrelsen i höst är planen för underhåll under nästa år. Vi fortsätter med tak och fasader, efter ett uppehåll på ett par år. Vi tänker också komplettera tidigare tak-och fasadrenoverade hus med lackning av entrédörrar och målning av vita partier, där detta tidigare inte kom med.

Här kan du se vad vi planerar för nästa år: Pågående & planerade arbeten

Underhållet ett ”evighetsarbete” med våra snart 65 år gamla hus. Vi sprider också ut åtgärderna över tid för att ha pengar att genomföra det. Vi vill inte öka vår belåning ytterligare. Det har vi lyckats med sen stamrenoveringen för 12-15 år sedan, då föreningen fick ta upp stora lån för att genomföra den renoveringen. Sedan dess har vi lyckats finansiera underhållet med löpande pengar utan nya lån.

Underhållsplanen är långsiktig, den sträcker sig 30-40 år fram i tiden med uppgifter om när det är lämpligt att utföra olika åtgärder utifrån hur länge tidigare insatser beräknas hålla samt den troliga kostnaden för respektive åtgärder. När vi lagt om ett tak återkommer den åtgärden 30 år senare i planen.