Din gamla julgran?

Var gör du av din gamla julgran när helgerna är över?

Du kan lägga den i fastighetsskötarnas hög för trädgårdsavfall bakom stängslet vid Stockvagnsgatan 2. Grinden är öppen månd-fred mellan kl 7.00 och 16.00. Du kan också lägga julgranen i containern, som vi har 14-18 januari.