Festlokalen stängd

På grund av regeringens beslut om begränsningar när det gäller antalet personer vid privata sammankomster går det inte att hyra festlokalen för närvarande.

Regeringen har fattat beslut om att ett tak på åtta personer införs från och med söndag 10 januari för privata tillställningar i till exempel festlokaler och föreningslokaler. Den som tillhandahåller en festlokal har ett ansvar för att tillställningar inte genomförs som överskrider det maximala antalet deltagare.

På grund av regeringens beslut har styrelsen för bostadsrättsföreningen beslutat att från och med idag inte hyra ut festlokalen tills dess att restriktionerna om begränsat deltagarantal för privata fester upphör.

Den som bokat lokalen, under den tid som restriktionerna gäller, får sin bokning upphävd.